Elektromontáže

Silnoproudá elektroinstalace je dnes obor vyžadující vysokou technickou a manažerskou úroveň odpovědných pracovníků na všech pozicích. Díky zkušenostem s instalacemi všech rozsahů a komplexnosti můžeme uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

 

Nabízíme Vám tyto služby :

 
- montáž rozvoden a rozváděčů nn, výměnu jističů - retrofity

- rekonstrukce bytových a elektroměrových rozváděčů

- revitalizaci elektroinstalace v bytových domech

- elektromontáže a opravy elektrické instalace rodinných domů a bytů

- montáže a opravy slaboproudých instalací, domácích zvonků, dorozumívacích zařízení

- montáž a připojení krátkodobých provizorních elektrických zařízení včetně zápůjčky rozváděčů, kabelů

- potvrzujeme přihlášky a revize odběrných míst ČEZ. Zařídíme projednání nových žádostí ( změny jističů, změna sazeb, umístění elektroměrových rozváděčů, apod. )

- vypracování projektové dokumentace