Rozváděče elektroměrové ZRE

Základní informace:

Rozváděče jsou určeny pro osazení jednofázových nebo třífázových elektroměrů. Sestávají se z oceloplechové skříně pro zapuštěnou nebo povrchovou montáž a přístrojové náplně. Neměřené části elektrického obvodu jsou pod plombovanými kryty. Rozváděče jsou určeny pro jmenovité napětí 230/400V AC 50 Hz.

Na elektroměrový rozváděč bylo vydáno CE prohlášení o shodě. Elektroměrový rozváděč splňuje příslušná nařízení vlády, technické a bezpečnostní požadavky (NV 17/2003, IEC 60439-3, A1, A2). Odpovídá danému prostředí a předpokládanému způsobu využití. U rozváděčů byla provedena kusová zkouška, o níž je vyhotoven protokol.

Rozvodná soustava : 230/400V AC 50 Hz TN-C ; TN-C-S

Jmenovitý proud In: do 160A

Jmenovité napětí Ue : 230/400V AC 50 Hz

Jmenovité izolační napětí Ui : 500V

Zkratový proud Icw: do 10 kA

Krytí : IP 43/20 nebo IP 40/20 dle typu

EMC : prostředí B

 

Údaje pro objednávku rozváděčů ZREXX-XX :

1) Varianta rozváděče

2) Jmenovitý proud jednotlivých elektroměrových jističů

3) Rozvodná společnost + typ sazby. U společnosti PRE a.s. se přijímač HDO montuje přímo na elektroměr a není tedy potřeba místo pro HDO

 

Tabulka typů elektroměrových rozváděčů:

Objednávka např. : ZRE1-1, In = 25A, ČEZ D25
 
Rozváděč je připraven pro osazení třífázovým elektroměrem a HDO. Jistič před elektroměrem je o velikosti 25A. Zapojení rozváděče odpovídá požadavkům ČEZ. Rozváděč je pro venkovní umístění.

Rozváděče dodáváme pouze kompletně vybavené včetně jističů.

Na základě Vašich požadavků jsme schopni dodat elektroměrové rozváděče s protipožární odolností, v plastovém nebo nerezovém provedení.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví vedoucí výroby:

Ing. Tomáš Fitl    rozvadece@veros.cz