Rozváděče bytové RJ

Základní informace:

Rozváděče jsou určeny pro elektroinstalace bytů a rodinných domů. Sestávají se převážně ze skříní Hager s dvojí izolací (typu Gamma, Golf, Volta, Univers FW a FWB). Rozváděče jsou určeny pro jmenovité napětí 230/400V AC 50 Hz.

Na rozváděče typu RJ bylo vydáno CE prohlášení o shodě. Rozváděče splňují příslušná nařízení vlády, technické a bezpečnostní požadavky (NV 17/2003, IEC 60439-3, A1, A2). Odpovídají danému prostředí a předpokládanému způsobu využití. U rozváděčů byla provedena kusová zkouška, o níž je vyhotoven protokol.

Rozvodná soustava : 230/400V AC 50 Hz TN-C ; TN-C-S

Jmenovitý proud In: do 125A

Jmenovité napětí Ue : 230/400V AC 50 Hz

Jmenovité izolační napětí Ui : 500V

Zkratový proud Icw: do 10 kA

Krytí : IP 30/20, 31/20, 41/20, 44/20 dle typu skříně

EMC : prostředí B

 

Údaje pro objednávku rozváděčů RJ :

Projektová dokumentace rozváděče. U menších rozváděčů je možné akceptovat soupis prvků.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví vedoucí výroby:

Ing. Tomáš Fitl    rozvadece@veros.cz